Ricky Lindén

sv | en

publicerade verk

om Ricky Lindén

Dikter

Fem dikter från mormorsstugan

Solveig von Schoultz | DIKTER | Vinnarbidragen 2022

Noveller

Med Åsa i tankarna

Nya Argus - nummer 1-2, 2021

Åtaganden

Nya Argus - nummer 1-2, 2020

Vilan

Studentbladet - höstnumret, 2019

Pojkminnen

Nya Argus - nummer 1-2, 2019

Den sista människan

Nya Argus - nummer 9, 2018

Någonting hemskt

Nya Argus - nummer 2, 2018🖋